MART 2018 SEKTÖREL GÜVEN ENDEKSLERİ

MART 2018 SEKTÖREL GÜVEN ENDEKSLERİ

MART 2018 SEKTÖREL GÜVEN ENDEKSLERİ AÇIKLANDI

Hizmet sektörü güven endeksi 99,1 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Şubat ayında 100,7 iken, Mart ayında %1,6 oranında azalarak 99,1 değerine düştü. Hizmet sektörü güven endeksindeki bu azalış; son üç aylık dönemde “iş durumunun” iyileştiğini değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “hizmetlere olan talebin” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. Son üç aylık dönemde “hizmetlere olan talebin” arttığını değerlendiren girişim yöneticisi sayısı ise arttı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla %2,1 ve %2,6 azalırken, hizmetlere olan talep endeksi %0,1 arttı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi 102,6 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Mart ayında %1,9 oranında azalarak 102,6 değerine geriledi. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu düşüş; son üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” arttığını ve “mevcut mal stok seviyesinin” mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. Gelecek üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısı ise arttı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi – satışlar ve mevcut mal stok seviyesi endeksleri sırasıyla %6,2 ve %1,1 azalırken, iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi %1,3 arttı.

İnşaat sektörü güven endeksi 78,9 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 83,8 iken, Mart ayında %5,9 oranında azalarak 78,9 değerine düştü. İnşaat sektörü güven endeksindeki bu azalış; “alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini” mevsim normalinin üzerinde değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “toplam çalışan sayısında” artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. Bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla %2,1 ve %8,6 azaldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir