AFETLER UNUTULDUĞU AN MEYDANA GELİR

AFETLER UNUTULDUĞU AN MEYDANA GELİR

Yukarıdaki yenilenmiş bu harita diri fay ve palesismoloji bilgilerinden oldukça yoksun ve kuvaterner jeolojisi ve jeomorfolojisi hiç dikkate alınmadan hazırlanmış ve büyük hataları barındıran bir çalışma olmuş. Bu harita 5 yıllık bir hazırlık süreci ile yapıldı. Farklı komisyonlar ve kurullar kuruldu. Haritanın en önemli veri tabanını oluşturan kaynak zonları yeni diri faylar, MTA tarafından Türkiye’nin sismotektonik haritası adlı proje kapsamında belirlendi.
Yeni bu haritada AFAD tarafından diri faylar dikkate alınmadı. İşin en ilginç yanı da harita komisyon ve kurullarına üye ve hakem olanlar tek görüş üretmedi. Ayrıca bu harita ölçeğinin ½ milyon olması nedeni ile kuvarterner jeolojisi ve jeoformoloji verisini kullanabilmek söz konusu değildir.
Konya ili örneğini özellikle verelim. Konya’nın batısını sınırlayan Konya ovasına doğru eğimli aktif normal fay üzerinde 2017 yılında Necmettin Erbakan Meram Tıp Fakültesi Hastanesi inşaa edilmiştir. Deprem tehlike haritasına bakarsanız hiç sorun yok.
Söz konusu harita uzun ve orta vadeli projelerin sonuçlanmasını beklemeden sadece diri fay verisi üzerine derleme sismotektenik harita bilgisi konularak yapılmaya çalışıldı. Doğru dürüst uzman görüşü alınmadan inşaat mühendisleri güdümlü olarak alel acele bir şekilde yayınlandı. 1992 Türkiye diri fay haritası kullanılarak üretilen 1996 Türkiye deprem bölgesi haritasından farkı çok yok. Üstelik ısrarla denizlerimizi ki diri fay bilgileri de bu haritalara nedense tam anlamıyla yansıtılmıyor.
Bir örnekle durumu açıklayıp sonlandırmak isterim. Güneyimizdeki aktif Kıbrıs yay’ını düşünelim. Bu haritayı alıp Asya’nın doğusuna taşıyın ve 90 derece saatin tersi yönünde çevirin. Göreceğiniz resim 2011 thoko depremi ve nükleer santral kazası ile aynıdır.
Siz fayları ve etki alanlarını sadece karalardan ibaret kabul ederseniz doğa hatırlatır.
Diri fay ve paleosismolojik araştırmalari kuvaterner jeoloji ve jeomorfolojisi özellikle graben çöküntü alanlarındaki düşük hız seviyeleri ve geometrisini belirlemeye yönelik jeolojik, jeofizik, jeoteknik, jeodezik… Araştırma bulguları deprem tehlikesi kaynaklı karşılaşılabilecek risklerin belirlenmesinde önemli bilgiler sağlar.
Son olarak Kartalda yaşanan, çökme binalar son zamanlarda ülkemizde çok sık olmaya başladı. Doğal afet yok, deprem yok, olumsuz bir şart yok. 8 katlı bina kendi yükünü bile taşımayarak yıkıldı. Yapı kullanma izin belgesi nedir. Vatandaşın aldığı konutta güvenle huzurla oturabileceğinin belgesidir. Ruhsatı alınmış binanın yapı kullanma izin belgesi niye yok.
Yapı kullanma izin belgesi alınmadığı sürece doğalgaz, elektrik, su, telefon, asansör vb. kullanımına neden izin veriliyor. Son 3 katın fazladan çıkmasına izin verenlerin, deniz kumuna, nervürsüz demire göz yumanların, düşük beton kalitesine ses çıkarmayanların, zeminin emniyetle taşımasını dikkate almayanların, ruhsatsız, iskansız yapılaşmaya sebep verenlerin yargı önünde hesap vermelerini bekliyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir